en en

Slovenský finančný sektor je aj napriek vojne na Ukrajine stabilný

Slovenský bankový sektor napriek prebiehajúcim udalostiam na Ukrajine zabezpečuje všetky finančné služby v plnom rozsahu. Aktuálna situácia nemá vplyv na jeho fungovanie a plynulosť prevádzky.

Na žiadnu slovenskú finančnú inštitúciu sa nevzťahujú medzinárodné sankcie. Najväčšie slovenské banky sú súčasťou veľkých európskych bankových skupín.

Všetky slovenské banky aktivovali denný monitoring základných funkcií, ktorý sa využíval počas prvej vlny pandémie. Sledujú najmä vývoj kľúčových parametrov svojho podnikania a vyhodnocujú možné hrozby.

Bankový dohľad nepretržite monitoruje situáciu na úrovni každej banky. Súhrnne možno konštatovať, že objem expozícií bánk voči spoločnostiam na Ukrajine a v Rusku je minimálny a neohrozuje ich stabilitu ani klientov.

Slovenské banky sú kapitálovo silné, k čomu prispela aj zodpovedná dividendová politika. Vďaka nej sú banky dokonca kapitálovo silnejšie ako pred pandémiou. Vytvorili si masívnu kapitálovú rezervu.

Rizikový profil bánk je dlhodobo stabilný. Pri porovnaní s krajinami EÚ majú slovenské banky nízku úroveň problémových úverov a vysoké krytie opravnými položkami. Stresové testy dlhodobo preukazujú vysokú odolnosť bankového sektora.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.