en en

Slovenský poistný trh je solventný aj pri zohľadnení stresových testov

Na stresovom testovaní poisťovní, ktoré koordinovala a zverejnila EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) sa zo slovenských poisťovní zúčastnilo 6 poisťovní, ktoré pokryli 84,3% trhu (podielu technických rezerv v životnom poistení ).

Vzhľadom na to, že na finančných trhoch dhodobo pretrvávajú nízke výnosy, EIOPA sledovala dopad najmä na životné produkty, ktoré majú dlhšie trvanie a mnohé z nich sú často aj s istými garanciami.

Agregovaná marža kapitálovej požiadavky na solventnosť pred stresovými scenármi bola za slovenský trh vo výške 247% a po jednotlivých stresových scenároch klesla na 194% pri scenári dvojitého šoku (double hit) a na 237% pri low for long scenári.*

Slovenský poistný trh zostáva solventný aj pri zohľadnení stresových scenárov.

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného oddelenia

*Scenáre sú vysvetlené v tlačovej správe EIOPA:
https://nbs.sk/eiopa-oznamila-vysledky-zatazovych-testov-v-sektore-poistovnictva-za-rok-2016-na-urovni-eu

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.