en en

Slovinské Alpy vo Vysokých Tatrách... alebo o inflácii, ekonomike trochu inak

Členovia bankových rád Národnej banky Slovinska a Slovenska sa v piatok stretli v Starom Smokovci, aby hovorili o aktuálnych ekonomických témach, menovej politike, stabilite finančného sektora a v neposlednom rade aj o finančnej gramotnosti a vzdelávaní.

Slovinské Alpy vo Vysokých Tatrách... alebo o inflácii, ekonomike trochu inak

Vysoká miera inflácie, ceny energií, ale aj situácia na trhu práce boli stredobodom diskusie ohľadom budúceho očakávaného rastu cien. Zhoda panuje pri pohľade na hlavné príčiny, ktorými sú: negatívny vplyv vojny a pokračujúce oživenie ekonomiky po pandémii. Tieto dva faktory ženú ceny surovín, energií a potravín smerom nahor v celej eurozóne.

Slovinské Alpy vo Vysokých Tatrách... alebo o inflácii, ekonomike trochu inak

Druhou dôležitou témou bolo úverovanie obyvateľstva a podnikateľského sektora v prostredí prichádzajúcich vyšších úrokových sadzieb. Hovorilo sa o efektoch prísnejšieho nastavenia menovej politiky, kondícii finančného sektora a rizikách do budúcnosti.

Finančná gramotnosť a vzdelávanie vnímajú obe centrálne banky ako strategickú prioritu a súčasť svojej spoločenskej zodpovednosti napriek tomu, že to nie je povinnosť vyplývajúca z ich mandátu. Vyššia gramotnosť chráni nielen samotných spotrebiteľov a rodinný rozpočet, má pozitívny efekt aj na stabilitu celého finančného sektora z dlhodobého hľadiska.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.