en en

Spoločná žiadosť výborov CEBS a CESR o evidenciu komodít

V decembri v r. 2007 vydala Európska komisia Žiadosť o technickú pomoc týkajúcu sa revízie článkov 65 (3) (a), (b) a (d) Smernice MiFID a článku 48 (2) Smernice CRD. CESR a CEBS majú podľa žiadosti poskytnúť svoju technickú pomoc do konca júla 2008. V zmysle zabezpečenia tejto pomoci vyzýva CESR a CEBS všetky zainteresované strany, aby predložili svoje názory týkajúce sa Žiadosti o pomoc z Komisie a zvlášť na otázky, ktoré obsahuje príloha. CEBS by rád upozornil na to, že zmyslom jeho práce nie je duplikovať prácu Komisie. Preto nie je potrebné znovu predkladať odpovede, ktoré boli zaslané Komisii.

Všetky príspevky sa môžu zaslať priamo na internetovú stránku CESR pod hlavičku Konzultácie na www.cesr.eu do 18. februára 2008. Všetky prijaté príspevky, pokiaľ nebude inak uvedené, budú zverejnené na internetovej stránke CESR a CEBS. Podrobnejšie informácie sú uvedené na webovej adrese:
www.c-ebs.org/Advice/documents/21012008CfEvidenceoncommodities.pdf

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.