en en

Spoločné odporúčania výborov CEBS a CEIOPS týkajúce sa definície kapitálových nástrojov pre finančné konglomeráty - upozornenie

Výbor európskych bankových dohľadov (CEBS) spolu s Výborom orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a zamestnaneckými dôchodkovými fondami (CEIOPS) vydali 7. apríla 2008 odporúčania na zvládnutie dôsledkov rozdielov v rezortných pravidlách o výpočte vlastných zdrojov finančných konglomerátov. Tieto odporúčania vypracoval Dočasný pracovný výbor pre finančné konglomeráty (IWCFC) na požiadanie Európskeho výboru pre finančné konglomeráty. Odporúčania sú treťou a poslednou časťou odporúčania o medzirezortnom porovnaní sektorových pravidiel pre akceptovateľnosť kapitálových nástrojov pri povinnom kapitáli. Ďalšie dve časti už boli zverejnené v januári a  auguste 2007.

Pre viac informácií: http://www.c-ebs.org/press/20080407iwcfc.capital.htm

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.