en en

Spoločné rokovanie bankových rád NBS a ČNB

Po ročnej prestávke, ktorá bola spôsobená nepriaznivou pandemickou situáciou, rokovali v piatok, 22. októbra bankové rady Národnej banky Slovenska a Českej národnej banky.
Diskutovali o makroprudenciálnej politike v kontexte rastúcich cien nehnuteľností či zadlženia domácností. Témami boli aj digitálne euro, menová politika Európskej centrálnej banky po revízii jej stratégie a podiel nákladov na vlastné bývanie v cenových indexoch CPI a HICP.
Na spoločnom rokovaní v meste Počátky na Vysočine sa zúčastnili všetci členovia Bankovej rady NBS – guvernér Peter Kažimír, viceguvernér ľudovít Ódor, členovia rady Vladimír Dvořáček, Karol Mrva a Luboš Pástor. Spolu s Bankovou radou ČNB v zložení guvernér Jiří Rusnok, viceguvernéri Marek Mora a Tomáš Nidetzký, členovia rady Vojtěch Benda, Oldřich Dědek, Tomáš Holub a Aleš Michl.

Spoločné rokovanie bankových rád NBS a ČNB
(foto zdroj NBS)

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.