en en

Spoznali sme víťazný tím 10. ročníka súťaže Generácia €uro

10. ročník súťaže Generácia €uro 2020/2021 v skratke:

  • 1. kolo absolvovalo 135 tímov z celého Slovenska
  • 40 najúspešnejších tímov postúpilo do 2. kola
  • 33 tímov poslalo projekty na tému „Čo je podľa Vás finančná gramotnosť a prečo je dôležitá“ (napr. eseje, krátke videá, ale aj web stránky, či poviedky)
  • 5 tímov postúpilo do finálového kola

Národná banka Slovenska dnes (26. marca 2021) usporiadala národné finále jubilejného 10. ročníka medzinárodnej stredoškolskej súťaže Generácia €uro. Vzhľadom na pandemické opatrenia COVID-19 sa finále uskutočnilo online formou. Z piatich tímov, ktoré do finále postúpili po dvoch náročných kolách, zvíťazil tím študentov z Bilingválneho gymnázia M. Hodžu v Sučanoch, ktorého členmi boli Timotej Oršula, Tereza Veselá, Nina Tomaškinová, Martin Janco a Peter Kasenčák pod vedením pedagóga Lešeka Nolla. Druhé miesto obsadili študenti zo Súkromného gymnázia, Oravská 11 v Žiline a na treťom mieste sa umiestnil ďalší tím z Bilingválneho gymnázia v Sučanoch. Ďalšie dve miesta obsadili študenti z Gymnázia sv. Moniky v Prešove a Obchodnej akadémie Nevädzová v Bratislave. Všetky tímy dostali od Národnej banky Slovenska diplomy a vecné ceny.

Študenti dnes prezentovali pred odbornou porotou z NBS svoje projekty na tému „Čo je podľa Vás finančná gramotnosť a prečo je dôležitá“. Zvolená téma korešpondovala s projektom NBS na podporu finančnej gramotnosti 5 peňazí (www.5penazi.sk ). Na 10. ročníku súťaže Generácia €uro sa zúčastnilo 135 študentských tímov so 692 študentami, čo je najviac histórii súťaže.

Víťazný tím Samkove dietky z Biligválneho gymnázia M. Hodžu v Sučanoch si prevezme ocenenie od prezidentky ECB Christine Lagarde, stretne sa s expertmi ECB a víťazmi z iných krajín na podujatí Generation €uro Final Event. Minulý rok bolo toto podujatie kvôli pandémii COVID-19 zrušené. Pre pretrvávajúcu pandemickú situáciu bude mať tento event v máji 2021 len virtuálny formát.

Informácie o súťaži Generácia €uro

Cieľom projektu Generácia €uro je zvýšiť povedomie o Európskej centrálnej banke a Eurosystéme vysvetlením ich úloh a aktivít. Je to príspevok ECB a národných centrálnych bánk k  finančnému vzdelávaniu.

Tímy študentov stredných škôl z celého Slovenska sa registrujú do súťaže prostredníctvom internetovej stránky www.generationeuro.eu. Generácia €uro pozostáva z troch kôl. Prvým je on-line kvíz, v ktorom sa odpovedá na otázky týkajúce sa centrálneho bankovníctva, úloh ECB a národných centrálnych bánk Eurosystému, úlohy peňazí, cenovej stability a menovej politiky. V rámci 2. kola súťažné tímy vypracúvajú projekty na témy z oblasti centrálneho bankovníctva, ktorých obsah aj forma môžu byť v jednotlivých krajinách eurozóny rôzne. Tretie finálové kolo pozostáva z obhajoby projektov pred odbornou porotou v Národnej banke Slovenska (alebo online). Obhajoba je založená na aktívnom zapájaní študentov a diskusii s porotou, pričom sa hodnotí tak obsahová stránka ako aj prezentačné zručnosti jednotlivých členov tímu.

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.