en en

Spoznali sme víťazný tím 11. ročníka súťaže Generácia €uro

Národná banka Slovenska usporiadala 25. marca 2022 národné finále 11. ročníka medzinárodnej stredoškolskej súťaže Generácia €uro. Národné finále sa uskutočnilo v priestoroch NBS. Z piatich tímov, ktoré do finále postúpili po dvoch náročných kolách, zvíťazil tím študentov Mladí a ÚsPEŠŤní z Bilingválneho gymnázia Mila Hodžu Sučany. Druhé miesto obsadil tím s názvom Že kreativita z rovnakého gymnázia a na treťom mieste sa umiestnili študenti Gymnázia Jura Hronca v Bratislave, ktorí svoj tím nazvali GJH-IB. Ďalšie dve miesta obsadili tím GAK z Gymnázia Andreja Kmeťa z Banskej Štiavnice a Euronómovia z Gymnázia Grösslingova, Bratislava. Všetky tímy dostali od Národnej banky Slovenska diplomy a vecné ceny.

Študenti pred odbornou porotou z NBS prezentovali svoje súťažné práce na tému „Kedy je inflácia nízka, kedy je už príliš vysoká a čo to vlastne znamená?“. Zvolená téma korešpondovala s aktuálnymi výzvami, ktorým čelia národné centrálne banky v eurozóne a ESCB.

Na 11. ročníku súťaže Generácia €uro sa zúčastnilo 172 študentských tímov s 868 študentmi, čo je najviac v histórii súťaže.

Víťazný tím Mladí a ÚsPEŠŤní si prevezme ocenenie od prezidentky ECB Christine Lagarde, stretne sa s expertmi ECB a víťazmi z iných krajín na podujatí Generation €uro Final Event. Minulý rok v máji 2021 malo toto podujatie prvý krát, vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu virtuálny formát a predpokladáme, že finálové podujatie v roku 2022 bude v rovnakom formáte.

Víťazný tím Mladí a ÚsPEŠŤní

Informácie o súťaži Generácia €uro

Cieľom projektu Generácia €uro je zvýšiť povedomie o Európskej centrálnej banke a Eurosystéme vysvetlením ich úloh a aktivít. Je to príspevok ECB a národných centrálnych bánk k  finančnému vzdelávaniu.

Tímy študentov stredných škôl z celého Slovenska sa registrujú do súťaže prostredníctvom internetovej stránky www.generationeuro.eu. Generácia €uro pozostáva z troch kôl. Prvým je on-line kvíz, v ktorom sa odpovedá na otázky týkajúce sa centrálneho bankovníctva, úloh ECB a národných centrálnych bánk Eurosystému, úlohy peňazí, cenovej stability a menovej politiky. V rámci 2. kola súťažné tímy vypracúvajú projekty na témy z oblasti centrálneho bankovníctva, ktorých obsah aj forma môžu byť v jednotlivých krajinách eurozóny rôzne. Tretie finálové kolo pozostáva z obhajoby projektov pred odbornou porotou v Národnej banke Slovenska (alebo online). Obhajoba je založená na aktívnom zapájaní študentov a diskusii s porotou, pričom sa hodnotí tak obsahová stránka, ako aj prezentačné zručnosti jednotlivých členov tímu.

11. ročník súťaže Generácia €uro 2021/2022 v skratke:

  • 1. kolo absolvovalo 172 tímov z celého Slovenska
  • 42 najúspešnejších tímov postúpilo do 2. kola
  • 28 tímov poslalo súťažné práce (projekty) na tému „Kedy je inflácia nízka, kedy je už príliš vysoká a čo to vlastne znamená?“ (napr. eseje, krátke videá, počítačové hry, aplikácie, básne, rozprávky, poviedky, letáky, či prezentácie)
  • 5 tímov postúpilo do národného finálového kola

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.