en en

Správa o finančnej stabilite, november 2020 (zhrnutie)

Riziká pre finančnú stabilitu

Negatívny dosah COVID-19 na ekonomikuPokles svetovej aj domácej ekonomiky
– Rozsiahle opatrenia na podporu hospodárstva
– Zlepšovanie je zatiaľ veľmi krehké,neistotu zvyšuje druhá vlna pandémie
– Rastúca zadlženosť vlád aj súkromného sektora
Hlavným rizikom je nesplácanie úverovBanky budú čeliť nárastu kreditného rizika
– Negatívny dosah pandémie na podniky a domácnosti
– Postupne môžu byť zasiahnuté aj zdravšie podniky
– Úroveň zlyhaných úverov je vďaka podporným opatreniam zatiaľ nízka
– Očakávame rast zlyhaných úverov v budúcnosti
Ziskovosť bánk významne pokleslaZisk bánk nižší pre riziko nesplácania
– Banky už pokryli časť budúcich strát opravnými položkami
– Úverové marže sa dlhodobo zmenšujú
– Pokles prevádzkových nákladov v bankách
– Významne pomohlo zrušenie bankového odvodu
Tok úverov do reálnej ekonomiky sa nezastavilRástli najmä úvery na bývanie
– Úvery na bývanie bez výrazných dosahov
– Spotrebiteľské úvery výrazne spomalili
– Úvery podnikom čiastočne spomalili rast

Odolnosť finančného sektora

Bankový sektor ostáva odolný proti negatívnym trendomPosilnenie kapitálovej pozície bánk
– Bankový sektor je pripravený zvládnuť aj významné a mimoriadne straty
– Konzervatívna dividendová politika bánk významne posilnila kapitál
– Kroky NBS a ECB zvýšili dostupnosť kapitálu
– Dostatok kapitálu a likvidity na úverovanie podnikov a domácností
Podporné opatrenia pre podniky a domácnosti– Potreba opatrného prístupu pri rušení podporných opatrení vlády
– Potreba zlepšenia prístupu podnikov ku garantovaným úverom
– Banky sú pripravené pokračovať v odkladoch splátok na základe individuálnych dohôd s klientami
– NBS je pripravená v prípade potreby ďalej znižovať kapitálové vankúše

Iné aktuálne témy

Vplyv pandémie na poistný sektor bol zatiaľ takmer neutrálnyZníženie dopytu po komerčných nehnuteľnostiachFondy vyrovnali straty, ktoré zaznamenali na začiatku pandémie

Správa o finančnej stabilite, november 2020

Správa o finančnej stabilite, november 2020 – prezentácia

Správa o finančnej stabilite, november 2020 – údaje ku grafom

Zhrnutie

Animácia: Správa o finančnej stabilite, november 2020

Záznam z tlačovej konferencie k Správe o finančnej stabilite, november 2020, 30. november 2020

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161, 

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.