en en

Správa o výskyte falzifikátov eurových platidiel za prvý polrok 2009

Bankovky

V prvej polovici roka 2009 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných spolu 1 160 kusov falzifikátov eurových bankoviek. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka ide o  zvýšenie ich počtu, avšak v porovnaní s ostatnými krajinami eurozóny je tento vývoj štandardný a Slovensko patrí medzi krajiny s priemerným až nižším výskytom falzifikátov.

Prehľad zadržaných falzifikátov podľa nominálnych hodnôt

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Spolu

v ks 25 23 120 479 421 90 2 1160
v % 2,1 2 10,3 41,3 36,3 7,8 0,2 100

Najčastejšie zadržané falzifikáty boli bankovky v nominálnej hodnote 50 EUR, ktoré spolu s falzifikátmi 20 EUR a 100 EUR tvorili takmer 90 % z celkového počtu zadržaných falzifikátov.

Z kvalitatívneho hľadiska je úroveň vyhotovených falzifikátov na dobrej úrovni. Verejnosť môže vo väčšine prípadov falzifikáty odhaliť aj bez použitia technických pomôcok, ak sa prijímaniu peňazí venuje dostatočná pozornosť. Falzifikáty sú ľahko rozpoznateľné od pravých bankoviek použitím jednoduchého testu, ktorý spočíva v skúške hmatom, pohľadomnaklonením. Hmatom skúmame kvalitu bankovkového papiera a obrazce vytlačené hĺbkotlačou, pohľadom kontrolujeme vodoznak, sútlačovú značku, ochranný prúžok, mikroperforáciu v holografickom prúžku alebo medailóne a naklonením overujeme správnosť írisujúceho povlaku a holografického prúžku pri nominálnej hodnote 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR a opticky variabilnej farby a holografického medailónu pri nominálnej hodnote 50 EUR, 100 EUR, 200 EUR a 500 EUR. Kombináciou týchto krokov je možné spoľahlivo odhaliť falošnú bankovku. Uvedený test aj s názornými ukážkami je opísaný v informačných materiáloch Eurosystému a takisto na internetovej stránke ECB a jednotlivých národných centrálnych bánk Eurosystému.

V prípade pochybností o pravosti bankovky je najjednoduchšie podozrivú bankovku porovnať s bankovkou, o ktorej s istotou vieme, že je pravá. Ak pochybnosti naďalej pretrvávajú, môžete sa obrátiť so žiadosťou o overenie pravosti na Národnú banku Slovenska.

Mince

V prvom polroku 2009 bolo na území Slovenska zadržaných 193 ks falzifikátov eurových mincí. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o  zvýšenie ich počtu (v roku 2008 bolo zadržaných 17 ks). Tento vývoj bol však očakávaný a je štandardným javom v nových členských krajinách eurozóny.

Najčastejšie zadržanými falzifikátmi boli mince s nominálnou hodnotou 2 €. Vyskytli sa i prvé tri prípady falzifikátov 50 centových mincí.

Prehľad zadržaných falzifikátov mincí podľa nominálnych hodnôt

0,50 €

1 €

2€

Spolu

v ks

3

20

170

193

v %

2

10

88

100

Z hľadiska kvality ide o falzifikáty s dobrou technickou úrovňou zhotovenia. Pre verejnosť je vo väčšine prípadov odhaliť tieto falzifikáty pomerne obtiažne.

Najdostupnejšou pomôckou pre rozpoznanie falzifikátu mince je jednoduchý magnet. Keďže pravé mince nominálnych hodnôt 1 € a 2 € majú magnetický stred, môžme vykonať skúšku priložením magnetu k stredu podozrivej mince a následne porovnať jej magnetizmus s pravou mincou. Veľmi dôležité je sledovať celkový vzhľad a farbu podozrivej mince v porovnaní s pravou mincou. Pri minci 2 € je vhodné v prípade podozrenia venovať pozornosť aj nápisu na hrane mince.

Bližšie informácie o spoločných a jednotlivých národných stranách obehových mincí možno získať na internetovej stránke ECB alebo NBS:
http://www.ecb.int/euro/coins/html/index.en.html
https://nbs.sk/bankovky-a-mince/eurove-mince/obehove

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.