en en

Správa o výskyte falzifikátov eurových platidiel za prvý polrok 2011

Bankovky

V prvom polroku 2011 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 720 kusov falzifikátov eurových bankoviek. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, kedy bolo zadržaných 652 kusov falzifikátov, ide o viac ako 10%-ný nárast. Takmer všetky falzifikáty boli odhalené v  hotovostnom peňažnom obehu.

Prehľad zadržaných falzifikátov podľa nominálnych hodnôt

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Spolu

v ks

14

19

231

227

163

50

16

720

v %

2

3

32

31

23

7

2

100

Najčastejšie zadržané falzifikáty boli falzifikáty 20 eurových bankoviek (32 %), ktoré spolu s 50 EUR a 100 EUR tvorili 86 % z celkového počtu zadržaných falzifikátov.

Mince

V prvom polroku 2011 bolo na Slovensku zadržaných 786 kusov falzifikátov eurových mincí, čo je oproti rovnakému obdobiu minulého roka nárast o 22%. Najčastejšie zadržanými falzifikátmi boli 2-eurové mince.

Prehľad zadržaných falzifikátov euromincí podľa nominálnych hodnôt

0,50 €

1 €

2 €

Spolu

Počet kusov

164

132

490

786

%

20,9

16,8

62,3

100,0

Podrobné informácie o spoločných a národných stranách obehových euromincí možno získať na internetovej stránke ECB alebo NBS.

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného oddelenia

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.