en en

Správa o výskyte falzifikátov eurových platidiel za prvý polrok 2012

Bankovky

V prvom polroku 2012 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 789 kusov falzifikátov eurových bankoviek. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka počet zadržaných falzifikátov vzrástol takmer o 10 %. Prevažná časť falzifikátov bola odhalená v hotovostnom peňažnom obehu.

Vývoj zadržaných falzifikátov podľa polročných období

Obdobie

2009 I.

2009 II.

2010 I.

2010 II.

2011 I.

2011 II.

2012 I.

v ks

1 163

938

664

789

720

5 540

789

V hodnotenom období bol najväčší výskyt falzifikátov nominálnej hodnoty 20 EUR (27 %), ktoré spolu s 50 EUR tvorili viac ako polovicu z celkového počtu zadržaných falzifikátov. Percentuálny podiel falzifikátov 200 EUR výrazne vzrástol a spolu s falzifikátmi nominálnej hodnoty 100 EUR dosiahli rovnakú úroveň.

Prehľad zadržaných falzifikátov podľa nominálnych hodnôt

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Spolu

v ks

7

17

209

199

142

141

74

789

v %

1

2

27

25

18

18

9

100

Kvalita vyhotovených falzifikátov je prevažne dobrá, avšak aj napriek uvedenej skutočnosti je možné falzifikáty odhaliť aj bez použitia technických pomôcok, ak sa prijímaniu peňazí venuje dostatočná pozornosť.

Mince

V prvom polroku 2012 bolo na území Slovenska zadržaných 896 kusov falzifikátov eurových mincí, čo predstavuje v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, v ktorom bolo zachytených 786 kusov falzifikátov, nárast o 14 %. Najčastejšie zadržanými falzifikátmi boli mince v nominálnej hodnote 2 eurá.

Vývoj množstva falzifikátov euromincí zadržaných na Slovensku

obdobie

2009 I.

2009 II.

2010 I.

2010 II.

2011 I.

2011 II.

2012 I.

v ks

193

617

642

767

786

842

896

Z hľadiska kvality vyhotovenia falzifikátov euromincí ide v prevažnej miere o falzifikáty s dobrou a veľmi dobrou technickou úrovňou vyhotovenia. Preto je pre verejnosť pomerne náročné odhaliť falzifikát, najmä ak sa prijímaným minciam nevenuje dostatočná pozornosť.

Prehľad zadržaných falzifikátov euromincí podľa nominálnych hodnôt

0,50 €

1 €

2 €

Spolu

v ks

233

131

532

896

v %

26,0

14,6

59,4

100,0

Rozšírenú správu o výskyte falzifikátov nájdete na stránke NBS v sekcii Bankovky a mince:

Bližšie informácie o spoločných a jednotlivých národných stranách obehových mincí možno získať na internetovej stránke ECB alebo NBS.

Petra Pauerová

hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.