en en

Správa o výskyte falzifikátov eurových platidiel za rok 2010

Bankovky

V roku 2010 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 1 428 kusov falzifikátov eurových bankoviek v celkovej hodnote 117 365 EUR, čo predstavuje v porovnaní s minulým rokom pokles o tretinu.

V hotovostnom peňažnom obehu bolo zadržaných 1 271 kusov. Zvyšné falzifikáty boli odhalené orgánmi činnými v trestnom konaní pred ich uvedením do obehu.

Prehľad zadržaných falzifikátov podľa nominálnych hodnôt:

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Spolu

v ks

35

38

313

503

392

91

56

1 428

v %

2,5

2,7

21,9

35,2

27,4

6,4

3,9

100

Najčastejšie zadržané falzifikáty boli bankovky v nominálnej hodnote 50 EUR (35,2 %), ktoré spolu s 100 EUR a 20 EUR tvorili takmer 85 % z celkového počtu zadržaných falzifikátov.

Z kvalitatívneho hľadiska je úroveň vyhotovených falzifikátov prevažne dobrá. Na väčšine falzifikátov napriek rôznej úrovni technického napodobnenia jednotlivých ochranných prvkov je toto napodobnenie nedokonalé. Preto je možné falzifikáty vo väčšine prípadov odhaliť aj bez použitia akejkoľvek techniky, ak sa prijímaniu peňazí venuje dostatočná pozornosť.

Mince

V roku 2010 bolo na území Slovenska zadržaných 1 409 kusov falzifikátov eurových mincí, čo predstavuje v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, v ktorom bolo zachytených 810 kusov falzifikátov 1,7-násobný nárast. Najčastejšie zadržanými falzifikátmi boli mince v nominálnej hodnote 2 eurá.

Prehľad zadržaných falzifikátov euromincí podľa nominálnych hodnôt

50 cent

1 €

2 €

Spolu

v ks

208

224

977

1409

v %

14,8

15,9

69,3

100

Z hľadiska kvality vyhotovenia falzifikátov euromincí ide v prevažnej miere o falzifikáty s dobrou technickou úrovňou vyhotovenia.

Frekvencia výskytu falzifikátov na 1 milión euromincí v obehu predstavuje približne 4 kusy, čo zaraďuje Slovensko medzi krajiny eurozóny s nižším výskytom falzifikátov.

Bližšie informácie o spoločných a jednotlivých národných stranách obehových mincí možno získať na internetovej stránke ECB alebo NBS:
http://www.ecb.int/euro/coins/html/index.en.html
https://nbs.sk/bankovky-a-mince/eurove-mince/obehove

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného oddelenia

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.