en en

Správa o výskyte falzifikátov eurových platidiel zadržaných v SR v roku 2009

Bankovky

V roku 2009 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 2 093 kusov falzifikátov eurových bankoviek v celkovej hodnote 157 145 EUR.

V porovnaní s rokom 2008, kedy bolo zadržaných 258 kusov falzifikátov eurových bankoviek, ich počet vzhľadom na zavedenie eura ako novej domácej meny, niekoľkonásobne vzrástol. V porovnaní jednotlivých krajín eurozóny je však tento vývoj štandardný a Slovensko patrí medzi krajiny s priemerným až nižším výskytom falzifikátov.

Prehľad zadržaných falzifikátov bankoviek podľa nominálnych hodnôt

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Spolu

v ks

29

37

274

827

775

144

7

2 093

v %

1,4

1,8

13,1

39,5

37

6,9

0,3

100

Najčastejšie zadržané falzifikáty boli bankovky v nominálnej hodnote 50 EUR (39,5 %), ktoré spolu s 20 EUR a 100 EUR tvorili takmer 90 % z celkového počtu zadržaných falzifikátov.

Falzifikáty sú ľahko rozpoznateľné od pravých bankoviek použitím jednoduchého testu, ktorý spočíva v skúške hmatom (skúmanie kvality bankovkového papiera a obrazcov vytlačených hĺbkotlačou), pohľadom (vodoznak, sútlačová značka, ochranný prúžok, mikroperforácia v holografickom prúžku alebo v medailóne) a naklonením (kontrola írisujúceho povlaku a holografického prúžku pri nominálnej hodnote 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, kontrola opticky variabilnej farby a holografického medailónu pri nominálnej hodnote 50 EUR, 100 EUR, 200 EUR a 500 EUR). Kombináciou týchto krokov je možné spoľahlivo odhaliť falošnú bankovku. Uvedený test s názornými ukážkami je opísaný
v propagačných materiáloch Eurosystému, na internetovej stránke ECB www.ecb.int a jednotlivých národných centrálnych bánk Eurosystému.

V prípade pochybností o pravosti bankovky je najjednoduchšie podozrivú bankovku porovnať s bankovkou, o ktorej zaručene vieme, že je pravá. Ak pochybnosti naďalej pretrvávajú, môžete sa obrátiť na Národnú banku Slovenska spolu so žiadosťou o overenie pravosti bankovky, v ktorej uvediete údaje o pôvode bankovky.

Mince

V roku 2009 bolo na území Slovenska zadržaných 810 kusov falzifikátov eurových mincí, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2008, kedy bolo zadržaných iba 17 kusov falzifikátov, vyše 47-násobný nárast. Tento vývoj bol však očakávaný a je štandardným javom v nových členských krajinách eurozóny.

Najčastejšie zadržanými falzifikátmi boli mince s nominálnou hodnotou 2 €, ktorých podiel predstavoval 82 % z celkového počtu falzifikátov. Všetky falzifikáty eurových mincí zadržaných v roku 2009 pochádzajú z obehu.

Prehľad zadržaných falzifikátov mincí podľa nominálnych hodnôt

Euro

0,50 €

1 €

2 €

Spolu

v ks

37

109

664

810

v %

4,5

13,5

82

100

Z hľadiska kvality ide vo väčšine prípadov o falzifikáty s pomerne dobrou technickou úrovňou zhotovenia.

Najdostupnejšou pomôckou pre rozpoznanie falzifikátu mince je jednoduchý magnet. Keďže pravé mince nominálnych hodnôt 1 € a 2 € majú magnetický stred, môžeme vykonať skúšku priložením magnetu k stredu podozrivej mince a následne porovnať jej magnetizmus s pravou mincou. Pri minciach nominálnej hodnoty 2 € je vhodné v prípade podozrenia venovať pozornosť nápisu na hrane.

Bližšie informácie o spoločných a jednotlivých národných stranách obehových mincí možno získať na internetovej stránke ECB alebo NBS:

http://www.ecb.int/euro/coins/html/index.en.html

https://nbs.sk/bankovky-a-mince/eurove-mince/obehove

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.