en en

Správa o výskyte falzifikátov za 1. polrok 2014

Bankovky

V prvom polroku 2014 bolo na Slovensku zadržaných 1 910 kusov falzifikátov eurových bankoviek. Viac ako 70 % z nich bolo odhalených pred ich uvedením do obehu, a preto neohrozili hotovostný peňažný obeh.

Vývoj zadržaných falzifikátov podľa polročných období

Obdobie

2009

2010

2011

2012

2013

2014

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

kusy

1 163

938

664

789

720

5 540

790

654

979

1 736

1 910

Prehľad zadržaných falzifikátov podľa nominálnych hodnôt

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Spolu

kusy

8

14

106

311

174

31

1 266

1 910

%

0,4

0,7

5,6

16,3

9,1

1,6

66,3

100

Najväčší podiel tvorili falzifikáty 500 EUR bankovky, z ktorých prevažná časť bola odhalená pri policajnej akcii. Medzi najpočetnejšie falzifikáty, ktoré boli zadržané v obehu, patrili 50-eurové (50,6 %) a 20-eurové (19,6 %) bankovky.

Kvalita vyhotovených falzifikátov zadržaných v peňažnom obehu je prevažne dobrá. Napriek tomu možno falzifikáty odhaliť aj bez použitia technických pomôcok, ak sa prijímaniu peňazí venuje dostatočná pozornosť.

Mince

V prvom polroku 2014 bolo na území Slovenska zadržaných 1 511 kusov falzifikátov eurových mincí, (v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o pokles o 53 %). Najčastejšie zadržanými falzifikátmi boli 2-eurové mince.

Vývoj množstva falzifikátov euromincí zadržaných na Slovensku

Obdobie

2009

2010

2011

2012

2013

2014

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

kusy

193

617

642

767

786

842

896

2 111

3 216

29 271

1 511

Prehľad zadržaných falzifikátov euromincí podľa nominálnych hodnôt


0,50 €

1 €

2 €

Spolu

kusy

254

117

1 140

1 511

%

16,8

7,7

75,5

100,0

Prevažná časť falzifikátov mincí mala dobrú a veľmi dobrú technickú úroveň vyhotovenia. Preto je pre verejnosť pomerne náročné odhaliť falzifikát, najmä ak sa prijímaným minciam nevenuje dostatočná pozornosť.

Bližšie informácie o spoločných a jednotlivých národných stranách obehových euromincí sú zverejnené na internetových stránkach ECBNBS.

Jana Kováčová, vedúca tlačového a edičného oddelenia NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.