en en

Stanovenie konverzného kurzu slovenskej koruny voči euru

Národná banka Slovenska víta dnešné rozhodnutie Rady EÚ o prijatí eura v Slovenskej republike od 1. januára 2009 a rozšírení eurozóny na 16 krajín. Rada EÚ rozhodla o stanovení konverzného kurzu 1 euro = 30,1260 slovenských korún. Tento kurz zodpovedá centrálnej parite slovenskej koruny v ERM II.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.