en en

STANOVISKO BANKOVEJ RADY NBS K AKTUÁLNEJ FINANČNEJ SITUÁCII

Banková rada NBS (BR NBS) sa na dnešnom rokovaní zaoberala aj krízou na finančných trhoch v USA a v niektorých európskych krajinách a analyzovala vývoj bankového sektora v Slovenskej republike. Národná banka Slovenska situáciu pozorne monitoruje a nevidí žiadny dôvod na znepokojenie občanov alebo podnikateľov. Všetky banky v Slovenskej republike disponujú dostatočným kapitálom a dostatkom likvidných prostriedkov a kríza v iných krajinách nemá žiadny vplyv na ich situáciu. Banky sú schopné v ktoromkoľvek okamihu uspokojiť požiadavky všetkých svojich klientov. Slovenský bankový a finančný sektor je bezpečný a NBS ubezpečuje verejnosť a klientov bánk, ktoré pôsobia na Slovensku, že ich vklady v bankách sú bezpečné a nie sú žiadnym spôsobom ohrozené.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.