en en

Stanovisko Bankovej rady NBS

Na základe viacerých reakcií v médiách na niektoré vyjadrenia členov bankovej rady sa Banková rada NBS dohodla na nasledujúcom stanovisku:

1. Nedávne vyjadrenia členov bankovej rady nemali priamy súvis a ani neboli bezprostrednou reakciou na vývoj kurzu slovenskej koruny v poslednom období. Tieto vyjadrenia, ktoré odzneli, mali všeobecný charakter a nemali zámer nijakým spôsobom ovplyvňovať aktuálny vývoj výmenného kurzu slovenskej koruny, a ani neboli prezentované v týchto súvislostiach.

2. Pokiaľ by banková rada ako najvyšší riadiaci orgán Národnej banky Slovenska, alebo jej jednotliví členovia, chceli vyjadriť svoj názor na aktuálny vývoj kurzu slovenskej koruny, urobili by to priamo, transparentne a štandardne používanými metódami.

3. Pri doterajšom rozhodovaní o menovej politike a jej základných cieľoch pre toto obdobie neexistovali zásadne rozdielne prístupy a názory jednotlivých členov bankovej rady, čo jednoznačne dokumentujú i výsledky doterajších hlasovaní o menovej politike. Uvedené stanovisko bolo členmi bankovej rady prijaté jednohlasne.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.