en en

Stanovisko k vývoju inflácie

Spotrebiteľské ceny, merané harmonizovaným indexom, sa v júni 2008 na medziročnej báze zvýšili o 4,3% (v máji 4,0%). Celková inflácia bez energií a nespracovaných potravín (jadrová inflácia) dosiahla medziročnú dynamiku 4,1% (v máji 4,0%). Spotrebiteľské ceny v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástli o 0,4%, pri medzimesačnom raste jadrovej inflácie o 0,2%. Priemerná medziročná miera inflácie za 12 mesiacov, od júla 2007 do júna 2008, zaznamenala 2,8%. V priemere od začiatku roka dosiahla inflácia 3,7%. HICP inflácia v júni zaznamenala mierne vyššiu hodnotu v porovnaní s očakávaniami NBS, predovšetkým v dôsledku vyššieho ako predpokladaného nárastu cien energií (pohonné hmoty a teplo), ako aj mierne vyššej ako očakávanej dynamiky cien služieb a potravín.

V rámci štruktúry inflácie zaznamenali nárast ceny energií, ceny nespracovaných potravín a rovnako sa zrýchlila aj dynamika jadrovej inflácie (úhrn bez energií a nespracovaných potravín). V cenách energií došlo v júni opäť k zvýšeniu cien tepla a zrýchlil sa medziročný rast cien pohonných hmôt. Ku zrýchleniu tempa rastu cien nespracovaných potravín ako celku prispelo spomalenie medziročného poklesu cien zeleniny a  zároveň zrýchlenie rastu cien bravčového mäsa. Medziročný vývoj jadrovej inflácie bol ovplyvnený predovšetkým rýchlejšou dynamikou cien služieb, pričom ceny priemyselných tovarov bez energií a spracovaných potravín zaznamenali spomalenie. V cenách priemyselných tovarov bez energií sa prejavil efekt zníženia regulovaných cien liekov. Ceny spracovaných potravín spomaľujú svoju medziročnú dynamiku už druhý mesiac po sebe, keď sa znížilo tempo rastu cien mlieka a mliečnych výrobkov, vajec, masla a  cukru a cukroviniek. Ceny chleba a výrobkov z múky zaznamenali rovnaký medziročný rast ako predchádzajúci mesiac. Naopak k zrýchleniu medziročnej dynamiky došlo v prípade cien olejov a margarínov. Ceny služieb sa na medziročnej báze zrýchlili, keď v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne rýchlejšie na medziročnej báze rástli ceny služieb v doprave (letenky, MHD), osobné, rekreačné, športové a zdravotnícke služby. Na druhej strane spomalenie dynamiky zaznamenali ceny v telekomunikáciách.

Medziročná dynamika celkovej inflácie by sa mala v júli oproti júnu 2008 mierne zrýchliť vplyvom predpokladaného zrýchlenia medziročného tempa rastu cien tovarov. V rámci cien tovarov by mali dosiahnuť rýchlejšiu medziročnú dynamiku ceny potravín vplyvom pokračujúceho rastu cien bravčového mäsa a v potravinách by sa už mohli začať prejavovať vyššie ceny cigariet.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.