en en

Stanovisko k vývoju inflácie

Spotrebiteľské ceny, merané harmonizovaným indexom, sa v januári 2008 na medziročnej báze zvýšili o 3,2% (v decembri o 2,5%). Celková inflácia bez energií a nespracovaných potravín (jadrová inflácia) dosiahla medziročnú dynamiku 3,2% (v decembri 2,8%). Spotrebiteľské ceny v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástli o 1,2%, pri medzimesačnom raste jadrovej inflácie o 1,0%. Priemerná medziročná miera inflácie za 12 mesiacov, od februára 2007 do januára 2008, zaznamenala 2,0% (1,9% predchádzajúci mesiac).

Inflácia, meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien, dosiahla v januári vyššiu hodnotu v porovnaní s očakávaniami NBS v dôsledku výraznejšieho ako predpokladaného nárastu predovšetkým regulovaných cien tepla, dopravy a cien v zdravotníctve, mierne vyšší ako očakávaný nárast zaznamenali ceny potravín a pohonných hmôt. V rámci základnej štruktúry inflácie sa zrýchlilo medziročné tempo rastu cien tovarov, ako aj dynamika cien služieb. V cenách tovarov zaznamenali ceny priemyselných tovarov po roku opäť medziročný rast, zároveň došlo k ďalšiemu zrýchleniu dynamiky cien potravín. Vývoj cien priemyselných tovarov bol ovplyvnený spomalením medziročného poklesu cien priemyselných tovarov bez energií, ako aj zrýchlením medziročného tempa rastu cien energií. V rámci cien energií sa zrýchlil medziročný rast cien pohonných hmôt a zároveň sa v januári zvýšili ceny elektrickej energie, tepla.

Medziročná dynamika cien potravín sa zrýchlila, keď sa zvýšila dynamika cien spracovaných potravín (vplyvom cien chleba, múky a výrobkov z nej, mlieka, masla, ako aj olejov a tukov).

Na druhej strane sa spomalil rast cien nespracovaných potravín (výrazný medziročný pokles cien zeleniny). Ceny služieb sa na medziročnej báze mierne zvýšili, keď v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla dynamika cien služieb spojených s bývaním, spojených so zimnou turistickou sezónou, zvýšila sa aj medziročná dynamika lekárskych a finančných služieb a aj ceny v reštauračných službách.

Medziročná dynamika celkovej inflácie by sa mala vo februári 2008 oproti januáru 2008 mierne zrýchliť predovšetkým vplyvom rýchlejšieho rastu cien pohonných hmôt, potravín a regulovaných cien v doprave.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.