en en

Stanovisko k vývoju inflácie (Vývoj spotrebiteľských cien v apríli 2008)

Spotrebiteľské ceny, merané harmonizovaným indexom, sa v apríli 2008 na medziročnej báze zvýšili o 3,7% (v marci o 3,6%). Celková inflácia bez energií a nespracovaných potravín (jadrová inflácia) dosiahla medziročnú dynamiku 3,9% (v marci 3,7%). Spotrebiteľské ceny v porovnaní s  predchádzajúcim mesiacom vzrástli o 0,3%, pri medzimesačnom raste jadrovej inflácie o 0,2%. Priemerná medziročná miera inflácie za 12 mesiacov, od mája 2007 do apríla 2008, zaznamenala 2,4%. V priemere od začiatku roka dosiahla inflácia 3,5%. HICP inflácia dosiahla v apríli mierne vyššiu hodnotu v porovnaní s očakávaniami NBS predovšetkým v dôsledku vyššieho, ako predpokladaného nárastu cien potravín.

V rámci základnej štruktúry inflácie sa mierne zrýchlilo medziročné tempo rastu cien služieb, dynamika cien tovarov stagnovala. V cenách tovarov zaznamenali rýchlejší medziročný rast ceny potravín, pričom ceny priemyselných tovarov mierne spomalili svoj medziročný rast. Vývoj cien priemyselných tovarov bol ovplyvnený spomalením medziročného tempa rastu cien priemyselných tovarov bez energií, ako aj cien energií. V rámci cien energií došlo v apríli k  miernemu zvýšeniu cien tepla a na druhej strane sa spomalil medziročný rast cien pohonných hmôt. Medziročná dynamika cien potravín sa zrýchlila, pri zrýchlení medziročného rastu cien spracovaných potravín a pri spomalení tempa rastu cien nespracovaných potravín. Zrýchlenie dynamiky v cenách spracovaných potravín bolo spôsobené zrýchlením rastu cien olejov, nealkoholických a alkoholických nápojov. V cenách nespracovaných potravín sa prehĺbil medziročný pokles cien zeleniny, pri vyššej dynamike cien ovocia, ako aj pri rýchlejšom medziročnom raste cien mäsa. Ceny služieb sa na medziročnej báze mierne zvýšili, keď v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla predovšetkým dynamika cien rekreačných služieb a služieb zubných lekárov.

Medziročná dynamika celkovej inflácie by sa mala v máji 2008 oproti aprílu 2008 mierne zrýchliť vplyvom zrýchlenia medziročného tempa rastu cien tovarov (potraviny a priemyselné tovary bez energií), pričom ceny služieb by mali v máji na medziročnej báze stagnovať.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.