en en

STANOVISKO K VÝVOJU INFLÁCIE (VÝVOJ SPOTREBITEĽSKÝCH CIEN V AUGUSTE 2008)

Spotrebiteľské ceny, merané harmonizovaným indexom, sa v auguste 2008 na medziročnej báze zvýšili o 4,4% (v júli 4,4%). Celková inflácia bez energií a nespracovaných potravín (jadrová inflácia) dosiahla medziročnú dynamiku 4,2% (v júli 4,2%). Spotrebiteľské ceny sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížili o 0,1%, pri medzimesačnom raste jadrovej inflácie o 0,2%. Priemerná medziročná miera inflácie za 12 mesiacov, od septembra 2007 do augusta 2008, zaznamenala 3,3%. V priemere od začiatku roka dosiahla inflácia 3,9%. HICP inflácia v auguste zaznamenala hodnotu mierne nižšiu, ako boli očakávania NBS.

V rámci štruktúry inflácie zaznamenali pokles medziročnej dynamiky ceny nespracovaných potravín, medziročná dynamika cien energií stagnovala a rovnako stagnovala aj dynamika jadrovej inflácie (úhrn bez energií a nespracovaných potravín).

V rámci cien energií sa v auguste znížilo medziročné tempo rastu cien pohonných hmôt. Na druhej strane sa zrýchlila medziročná dynamika cien tepla. Spomalenie medziročného tempa rastu cien nespracovaných potravín bolo spôsobené spomalením dynamiky cien mäsa a ovocia. Medziročný vývoj jadrovej inflácie (úhrn bez energií a nespracovaných potravín) bol ovplyvnený predovšetkým stagnáciou dynamiky cien priemyselných tovarov bez energií, ako aj cien spracovaných potravín. V nezmenenej medziročnej dynamike cien priemyselných tovarov bez energií sa prejavil protichodný vývoj jednotlivých položiek, keď priemyselné tovary dlhodobej spotreby prehĺbili svoj pokles (autá, elektronika) a priemyselné tovary krátkodobej spotreby (drogéria) a strednodobej spotreby (odevy, obuv, knihy) zaznamenali zrýchlenie dynamiky. Ceny spracovaných potravín na medziročnej báze stagnovali, keď sa na jednej strane znížilo tempo rastu cien mlieka a mliečnych výrobkov a na druhej stane sa zvýšila dynamika cien chleba a múčnych výrobkov. Ceny služieb sa na medziročnej báze zrýchlili, keď v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom rýchlejšie na medziročnej báze rástli ceny služieb v sektore reštauračných služieb a kaderníckych a osobných služieb.

Medziročná dynamika celkovej inflácie by sa v septembri oproti augustu 2008 mohla mierne zrýchliť vplyvom predpokladaného zrýchlenia medziročného tempa rastu cien cigariet (vyššia spotrebná daň).

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.