en en

Stanovisko k vývoju inflácie (Vývoj spotrebiteľských cien v decembri 2006)

Spotrebiteľské ceny, merané harmonizovaným indexom, sa v decembri na medziročnej báze zvýšili o 3,7% (v novembri rovnako o 3,7%). Celková inflácia bez energií a nespracovaných potravín (jadrová inflácia) dosiahla hodnotu 2,5% (v novembri rovnako 2,5%). Spotrebiteľské ceny v porovnaní s  predchádzajúcim mesiacom vzrástli o 0,1%, pričom jadrová inflácia sa nezmenila. Inflácia, meraná harmonizovaným indexom, zaznamenala v decembri nižšiu hodnotu ako boli očakávaniami NBS.

V rámci základnej štruktúry inflácie sa v decembri medziročné tempo rastu cien tovarov mierne zrýchlilo, pričom medziročná dynamika cien služieb stagnovala.
V cenách tovarov sa medziročné tempo rastu cien priemyselných tovarov nezmenilo, pričom dynamika cien potravín sa mierne zrýchlila. Na stagnáciu medziročného rastu cien priemyselných tovarov malo vplyv na jednej strane zvýšenie medziročnej dynamiky cien priemyselných tovarov bez energií, na druhej strane spomalenie dynamiky cien energií. V rámci cien energií zaznamenali ceny pohonných hmôt spomalenie medziročného poklesu. Dynamika cien potravín sa na medziročnej báze zrýchlila pri vyššom medziročnom raste cien spracovaných, ako aj nespracovaných potravín. V rámci cien spracovaných potravín pokračovalo zvyšovanie cien chleba, iných pekárenských výrobkov, výrobkov z cukru a cien cigariet. V prípade nespracovaných potravín sa zrýchlila medziročná dynamika cien zeleniny vrátane zemiakov. Medziročné tempo rastu cien služieb stagnovalo, pri miernom spomalení medziročnej dynamiky cien služieb spojených s  bývaním.

V januári by mali na medzimesačnej báze poklesnúť regulované ceny plynu, vodného a stočného. Stagnovať by mali ceny elektrickej energie. Pokračovať by mal rast cien potravín, ako aj cien služieb. Na základe aktuálneho vývoja cien ropy možno očakávať pokles cien pohonných hmôt. Medziročná dynamika celkovej inflácie by sa mala vplyvom bázického efektu výraznejšie spomaliť.

Igor Barát
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
tlačové oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.