en en

Stanovisko k vývoju inflácie (Vývoj spotrebiteľských cien v decembri 2007)

Spotrebiteľské ceny, merané harmonizovaným indexom, sa v decembri 2007 na medziročnej báze zvýšili o 2,5% (v novembri o 2,4%). Celková inflácia bez energií a nespracovaných potravín (jadrová inflácia) dosiahla hodnotu 2,8% (v novembri 2,6%). Spotrebiteľské ceny v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástli o 0,3%, pri medzimesačnom raste jadrovej inflácie o 0,3%. Priemerná medziročná miera inflácie za 12 mesiacov, od januára do decembra 2007, zaznamenala 1,9% (2,0% predchádzajúci mesiac).

Inflácia, meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien, dosiahla v decembri mierne vyššiu hodnotu v porovnaní s očakávaniami NBS v dôsledku výraznejšieho ako predpokladaného nárastu cien potravín, pohonných hmôt a cien priemyselných tovarov. Na druhej strane dynamika cien služieb bola nižšia ako predpoklad NBS. V porovnaní s inflačným cieľom NBS pre koniec roka 2007 (pod 2%) je skutočná úroveň koncoročnej inflácie vyššia o 0,5 percentuálneho bodu. Prekročenie stanoveného cieľa bolo spôsobené faktormi mimo vplyvu menovej politiky, a to globálnym zvyšovaním cien potravinárskych a energetických komodít, čo sa prejavilo na konci roka 2007 v spotrebiteľských cenách potravín a pohonných hmôt.

V rámci základnej štruktúry inflácie sa zrýchlilo medziročné tempo rastu cien tovarov, pričom dynamika cien služieb stagnovala. V cenách tovarov došlo k ďalšiemu spomaleniu poklesu cien priemyselných tovarov a zároveň k ďalšiemu zrýchleniu dynamiky cien potravín. Vývoj cien priemyselných tovarov bol ovplyvnený spomalením medziročného poklesu cien priemyselných tovarov bez energií, ako aj zrýchlením medziročného tempa rastu cien energií. V rámci cien energií sa zrýchlil medziročný rast cien pohonných hmôt. Medziročná dynamika cien potravín sa zrýchlila, keď na jednej strane sa zvýšilo tempo rastu cien spracovaných potravín (vplyvom cien chleba, múky a výrobkov z nej, mlieka a masla), na druhej strane sa spomalil rast cien nespracovaných potravín (medziročný pokles cien zeleniny). Ceny služieb na medziročnej báze stagnovali, keď v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa nezmenila medziročná dynamika väčšiny služieb, vzrástli však ceny finančných služieb a ceny v reštauračných službách.

Medziročná dynamika celkovej inflácie by sa mala v januári 2008 oproti decembru 2007 zrýchliť predovšetkým vplyvom zvýšenia regulovaných cien. V rámci regulovaných cien by malo dôjsť k zvýšeniu cien elektrickej energie, mierny nárast by mali zaznamenať ceny zemného plynu a tepla, vzrásť by mali ceny MHD a vyššie by mali byť aj poplatky za odvoz odpadu. Vyššiu medziročnú dynamiku by mali zaznamenávať ceny potravín, ako aj ceny služieb.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.