en en

Stanovisko k vývoju inflácie (Vývoj spotrebiteľských cien v decembri 2008)

Spotrebiteľské ceny, merané harmonizovaným indexom, sa v decembri 2008 na medziročnej báze zvýšili o 3,5% (v novembri 3,9%). Celková inflácia bez energií a nespracovaných potravín (jadrová inflácia) dosiahla medziročnú dynamiku 3,8% (v novembri 4,0%). Priemerná medziročná miera inflácie za 12 mesiacov, od januára 2008 do decembra 2008, bola na úrovni 3,9%. HICP inflácia v decembri zaznamenala nižšiu hodnotu, ako boli očakávania NBS, predovšetkým v dôsledku nižšej ako predpokladanej dynamiky cien energií, potravín a priemyselných tovarov bez energií.

V januári 2009 by sa mala medziročná dynamika celkovej inflácie oproti decembru 2008 mierne zrýchliť, a to vplyvom nárastu regulovaných cien energií (elektrická energia), ako aj rastom cien v doprave a cien cigariet. Pokračovať by mal pokles cien pohonných hmôt a spomaľovať by sa mala dynamika cien potravín a priemyselných tovarov bez pohonných hmôt.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.