en en

Stanovisko k vývoju inflácie (Vývoj spotrebiteľských cien v januári 2007)

Spotrebiteľské ceny, merané harmonizovaným indexom, sa v januári 2007 na medziročnej báze zvýšili o 2,2% (v decembri 2006 o 3,7%). Celková inflácia bez energií a nespracovaných potravín (jadrová inflácia) dosiahla hodnotu 1,8% (v decembri 2,5%). Spotrebiteľské ceny v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástli o 0,5%, pričom jadrová inflácia zaznamenala rovnakú medzimesačnú hodnotu. Inflácia, meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien, dosiahla v januári hodnotu mierne vyššiu v  porovnaní s očakávaniami NBS.

V rámci základnej štruktúry inflácie sa v januári medziročné tempo rastu cien tovarov znížilo, keď v rámci ich vývoja sa spomalila dynamika cien priemyselných tovarov, ale na druhej strane sa zrýchlila dynamika cien potravín. Na pokles medziročného rastu cien priemyselných tovarov mal vplyv medziročný pokles cien priemyselných tovarov bez energií (kde sa prejavilo zníženie DPH na lieky), predovšetkým však spomalenie dynamiky cien energií. V rámci cien energií sa prehĺbil pokles cien pohonných hmôt a ceny ostatných energií výrazne spomalili svoj rast na medziročnej báze. Dynamika cien potravín sa na medziročnej báze zrýchlila pri vyššom medziročnom raste cien spracovaných, ale predovšetkým nespracovaných potravín. V rámci cien spracovaných potravín pokračovalo zvyšovanie cien chleba, iných pekárenských výrobkov, výrobkov z cukru, ale aj cien mliekarenských produktov. V prípade nespracovaných potravín sa zrýchlila medziročná dynamika cien zeleniny. Medziročné tempo rastu cien služieb sa spomalilo, hlavne vplyvom nižšej medziročnej dynamiky cien služieb spojených s bývaním. Rovnako sa spomalil medziročný rast cien rekreačných a osobných služieb. Na druhej strane sa zvýšila medziročná dynamika cien služieb spojených s dopravou v dôsledku zvýšenia cien cestovného v  autobusovej doprave.

Medziročná dynamika celkovej inflácie by sa mala vo februári oproti januáru mierne spomaliť, a to vplyvom očakávaného vývoja cien tovarov, kde by malo dôjsť k zníženiu medziročného tempa rastu cien energií a cien potravín. Naopak, ceny služieb by sa na medziročnej báze mohli mierne zrýchliť.

Jana Kováčová
oddelenie komunikácie