en en

STANOVISKO K VÝVOJU INFLÁCIE (VÝVOJ SPOTREBITEĽSKÝCH CIEN V JÚLI 2008)

Spotrebiteľské ceny, merané harmonizovaným indexom, sa v júli 2008 na medziročnej báze zvýšili o 4,4% (v júni 4,3%). Celková inflácia bez energií a nespracovaných potravín (jadrová inflácia) dosiahla medziročnú dynamiku 4,2% (v júni 4,1%). Spotrebiteľské ceny sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom v úhrne nezmenili, pri medzimesačnom raste jadrovej inflácie o 0,2%. Priemerná medziročná miera inflácie za 12 mesiacov, od augusta 2007 do júla 2008, predstavovala 3,1%. V priemere od začiatku roka dosiahla inflácia 3,8%. HICP inflácia v júli zaznamenala hodnotu v súlade s očakávaniami NBS.

V rámci štruktúry inflácie zaznamenali nárast medziročnej dynamiky ceny energií a rovnako sa zrýchlila aj dynamika jadrovej inflácie (úhrn bez energií a nespracovaných potravín), ceny nespracovaných potravín stagnovali. V rámci cien energií sa v júli zvýšilo predovšetkým medziročné tempo rastu cien pohonných hmôt. Mierne vzrástli ceny tuhých palív (uhlie) a tepla. Pri palive LPG došlo k zníženiu spotrebnej dane na nulu (s príspevkom -0,01 p.b. k celkovej inflácii). Stagnácia medziročného tempa rastu cien nespracovaných potravín bola spôsobená protichodným vývojom jednotlivých položiek, keď ceny ovocia a zeleniny zrýchlili svoju dynamiku, ale ceny mäsa a rýb zaznamenali spomalenie medziročného tempa rastu.

Medziročný vývoj jadrovej inflácie (úhrn bez energií a nespracovaných potravín) bol ovplyvnený predovšetkým rýchlejšou dynamikou cien služieb, ako aj cien priemyselných tovarov bez energií. V rýchlejšej dynamike cien priemyselných tovarov bez energií sa prejavilo predovšetkým zvýšenie cien novín a časopisov. Vyššie medziročné tempo rastu zaznamenali aj ceny odevov, nábytku a kobercov. Na druhej strane výraznejšie spomalenie dynamiky zaznamenali ceny liekov.

Ceny spracovaných potravín na medziročnej báze stagnovali, keď sa na jednej strane znížilo tempo rastu cien mlieka a mliečnych výrobkov a na druhej stane sa zvýšila dynamika cien chleba a múčnych výrobkov. Ceny služieb sa na medziročnej báze zrýchlili, keď v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom rýchlejšie rástli ceny služieb spojených s bývaním, ako aj ceny reštauračných a zdravotníckych služieb. Medziročná dynamika celkovej inflácie by sa mohla v auguste oproti júlu 2008 mierne zrýchliť vplyvom predpokladaného zrýchlenia medziročného tempa rastu cien tovarov. V rámci cien tovarov by mali dosiahnuť rýchlejšiu medziročnú dynamiku ceny cigariet, keď by sa už mohli na trhu objaviť cigarety s novou vyššou cenou.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.