en en

Stanovisko k vývoju inflácie (Vývoj spotrebiteľských cien v máji 2008)

Spotrebiteľské ceny, merané harmonizovaným indexom, sa v máji 2008 na medziročnej báze zvýšili o 4,0% (v apríli 3,7%). Celková inflácia bez energií a nespracovaných potravín (jadrová inflácia) dosiahla medziročnú dynamiku 4,0% (v apríli 3,9%). Spotrebiteľské ceny v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástli o 0,4%, pri medzimesačnom raste jadrovej inflácie o 0,1%. Priemerná medziročná miera inflácie za 12 mesiacov, od júna 2007 do mája 2008, zaznamenala 2,6%. V priemere od začiatku roka dosiahla inflácia 3,6%. HICP inflácia dosiahla v máji mierne vyššiu hodnotu v porovnaní s očakávaniami NBS, predovšetkým v dôsledku vyššieho ako predpokladaného nárastu regulovaných cien (teplo, zdravotníctvo), ako aj mierne vyššej ako očakávanej dynamiky cien potravín.

V rámci základnej štruktúry inflácie sa zrýchlilo medziročné tempo rastu cien tovarov, dynamika cien služieb stagnovala. V cenách tovarov zaznamenali rýchlejší medziročný rast ceny priemyselných tovarov, ako aj ceny potravín. Vývoj cien priemyselných tovarov bol ovplyvnený zrýchlením medziročného tempa rastu cien priemyselných tovarov bez energií a aj vývojom cien energií. V cenách priemyselných tovarov bez energií sa prejavil bázický efekt zníženia cien liekov v rovnakom období minulého roka. V rámci cien energií došlo v máji k zvýšeniu cien tepla a zrýchlil sa medziročný rast cien pohonných hmôt. Medziročná dynamika cien potravín sa zvýšila, pri spomalení medziročného rastu cien spracovaných potravín (medzimesačné zníženie cien mlieka, mliečnych výrobkov a vajec) a pri zrýchlení tempa rastu cien nespracovaných potravín (zvýšenie cien mäsa, ovocia a zeleniny). Ceny služieb na medziročnej báze stagnovali, keď v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne rýchlejšie rástli ceny služieb v doprave a osobné a rekreačné služby. Na druhej strane spomalenie dynamiky zaznamenali ceny v telekomunikáciách a ceny sociálnych služieb.

Medziročná dynamika celkovej inflácie by mala byť v júni 2008 aj naďalej prorastovo ovplyvňovaná vývojom cien potravín ako aj služieb, pričom je možné očakávať aj istý tlmiaci vplyv doterajšieho vývoja výmenného kurzu.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.