en en

Stanovisko k vývoju inflácie (Vývoj spotrebiteľských cien v marci 2008)

Spotrebiteľské ceny, merané harmonizovaným indexom, sa v marci 2008 na medziročnej báze zvýšili o 3,6% (vo februári o 3,4%). Celková inflácia bez energií a nespracovaných potravín (jadrová inflácia) dosiahla medziročnú dynamiku 3,7% (vo februári 3,5%). Spotrebiteľské ceny v  porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástli o 0,3%, pri medzimesačnom raste jadrovej inflácie o 0,2%. Priemerná medziročná miera inflácie za 12 mesiacov, od apríla 2007 do marca 2008, zaznamenala 2,2%. V priemere od začiatku roka dosiahla inflácia 3,4%.

Vývoj HICP inflácie bol v marci takmer v súlade s očakávaniami NBS, pričom naďalej pokračoval rast cien služieb zubných lekárov.

V rámci základnej štruktúry inflácie sa mierne zrýchlilo medziročné tempo rastu cien tovarov, ako aj dynamika cien služieb. V cenách tovarov zaznamenali rýchlejší medziročný rast ceny priemyselných tovarov, ako aj ceny potravín. Vývoj cien priemyselných tovarov bol ovplyvnený medziročným rastom cien priemyselných tovarov bez energií (po 14 mesiacoch), ako aj miernym zrýchlením medziročného tempa rastu cien energií. V rámci cien energií došlo v marci k  zvýšeniu cien tepla a na druhej strane sa spomalil medziročný rast cien pohonných hmôt. Medziročná dynamika cien potravín sa zrýchlila, pri stagnácii medziročného rastu cien spracovaných potravín a pri zrýchlení tempa rastu cien nespracovaných potravín. Zrýchlenie dynamiky v cenách nespracovaných potravín bolo spôsobené znížením medziročného poklesu cien zeleniny, vysokou dynamikou cien ovocia, ako aj rastom cien mäsa. Ceny služieb sa na medziročnej báze mierne zvýšili, keď v porovnaní s  predchádzajúcim mesiacom vzrástla predovšetkým dynamika cien služieb spojených s bývaním, lekárskych služieb, služieb zubných lekárov a  sociálnych služieb.

Medziročná dynamika celkovej inflácie by sa mala v  apríli 2008 oproti marcu 2008 mierne spomaliť vplyvom zníženia medziročného tempa rastu cien pohonných hmôt a vplyvom nižšej medziročnej dynamiky cien potravín (bázicky efekt výrazného medzimesačného nárastu ich cien v  rovnakom období minulého roka). Na druhej strane mierne vyššiu medziročnú dynamiku by mohli zaznamenať regulované ceny (školské stravovanie).

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.