en en

STANOVISKO K VÝVOJU INFLÁCIE (VÝVOJ SPOTREBITEĽSKÝCH CIEN V OKTÓBRI 2008)

Spotrebiteľské ceny, merané harmonizovaným indexom, sa v októbri 2008 na medziročnej báze zvýšili o 4,2% (v septembri 4,4%). Celková inflácia bez energií a nespracovaných potravín (jadrová inflácia) dosiahla medziročnú dynamiku 4,1% (v auguste 4,3%). Spotrebiteľské ceny sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 0,3%, pri medzimesačnom raste jadrovej inflácie o 0,4%. Priemerná medziročná miera inflácie za 12 mesiacov, od novembra 2007 do októbra 2008, zaznamenala 3,7%. V priemere od začiatku roka dosiahla inflácia 4,0%. HICP inflácia v októbri zaznamenala nižšiu hodnotu, ako boli očakávania NBS v dôsledku pomalšej dynamiky cien potravín. Medziročná dynamika celkovej inflácie by sa v novembri oproti októbru 2008 mohla spomaliť vplyvom bázického efektu v cenách potravín, v reštauračných službách a výraznému poklesu cien pohonných hmôt. Na druhej strane mal by v novembri pokračovať nárast cien cigariet a pravdepodobne dôjde ešte k miernemu nárastu cien tepla.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.