en en

STANOVISKO K VÝVOJU INFLÁCIE (VÝVOJ SPOTREBITEĽSKÝCH CIEN V SEPTEMBRI 2008)

Spotrebiteľské ceny, merané harmonizovaným indexom, sa v septembri 2008 na medziročnej báze zvýšili o 4,5% (v auguste 4,4%). Celková inflácia bez energií a nespracovaných potravín (jadrová inflácia) dosiahla medziročnú dynamiku 4,3% (v auguste 4,2%).

Spotrebiteľské ceny sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 0,4%, pri medzimesačnom raste jadrovej inflácie o 0,4%. Priemerná medziročná miera inflácie za 12 mesiacov, od októbra 2007 do septembra 2008, zaznamenala 3,6%. V priemere od začiatku roka dosiahla inflácia 4,0%. HICP inflácia v septembri zaznamenala hodnotu mierne vyššiu, ako boli očakávania NBS v dôsledku výraznejšieho ako očakávaného rastu cien tepla a reštauračných služieb.

V rámci štruktúry inflácie zaznamenali pokles medziročnej dynamiky ceny nespracovaných potravín, medziročná dynamika cien energií sa zrýchlila a rovnako sa mierne zrýchlila aj dynamika jadrovej inflácie (úhrn bez energií a nespracovaných potravín).

V rámci cien energií sa v septembri znížilo medziročné tempo rastu cien pohonných hmôt. Na druhej strane sa výraznejšie zrýchlila medziročná dynamika cien tepla. Spomalenie medziročného tempa rastu cien nespracovaných potravín bolo spôsobené znížením dynamiky cien ovocia, zeleniny, ako aj cien mäsa. Medziročný vývoj jadrovej inflácie (úhrn bez energií a nespracovaných potravín) bol ovplyvnený cenami služieb, ktoré sa na medziročnej báze zrýchlili.

V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom rástli rýchlejšie ceny služieb v sektore dopravy (autoškola a osobná autobusová doprava), osobných služieb (predovšetkým závodné stravovanie, ale aj ceny v reštauráciách) a tiež sa zvýšili ceny lekárskych služieb. Na druhej strane sa v rámci jadrovej inflácie znížilo medziročné tempo rastu cien priemyselných tovarov bez energií, ako aj cien spracovaných potravín. V pomalšej medziročnej dynamike cien priemyselných tovarov bez energií sa prejavil predovšetkým vývoj v cenách priemyselné tovary krátkodobej spotreby. Ceny spracovaných potravín na medziročnej báze spomalili svoje tempo rastu, keď sa znížilo tempo rastu chleba a obilnín, olejov a tukov a pokračovalo spomaľovanie cien mlieka a mliečnych výrobkov. V cenách spracovaných potravín sa stále neprejavil rast cien cigariet v dôsledku rastu spotrebnej dane od januára 2008. Medziročná dynamika celkovej inflácie by sa v októbri oproti septembru 2008 mohla spomaliť vplyvom bázického efektu v cenách potravín. Na druhej strane by v októbri mal pokračovať nárast cien tepla a mali by sa zvýšiť aj ceny cigariet.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.