en en

Stanovisko k vývoju inflácie (Vývoj spotrebiteľských cien vo februári 2007)

Spotrebiteľské ceny, merané harmonizovaným indexom, sa vo februári na medziročnej báze zvýšili o 2,0% (v januári o 2,2%). Celková inflácia bez energií a nespracovaných potravín (jadrová inflácia) dosiahla hodnotu 1,8% (rovnako v  januári 1,8%). Spotrebiteľské ceny v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástli o 0,1%, pri rovnakej dynamike jadrovej inflácie. Inflácia, meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien, dosiahla vo februári hodnotu mierne nižšiu v porovnaní s očakávaniami NBS.

Medziročné tempo rastu cien tovarov sa znížilo, keď v rámci ich vývoja sa spomalila dynamika cien priemyselných tovarov, ale aj dynamika cien potravín. Na pokles medziročného rastu cien priemyselných tovarov mal vplyv spomalenie dynamiky cien energií, keď v rámci cien energií sa prehĺbil pokles cien pohonných hmôt a ceny ostatných energií tiež znížili svoj rast na medziročnej báze. Ceny priemyselných tovarov bez energií zaznamenali rovnaký medziročný pokles ako v predchádzajúcom mesiaci. Dynamika cien potravín sa na medziročnej báze spomalila pri znížení dynamiky nespracovaných potravín, pričom ceny spracovaných potravín rástli na medziročnej báze rovnakým tempom ako predchádzajúci mesiac. Medziročné tempo rastu cien služieb stagnovalo, keď v  porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nezmenenú dynamiku dosiahli takmer všetky skupiny služieb. Výraznejšie zrýchlenie zaznamenali iba ceny rozličných služieb, keď v rámci nich sa zvýšila dynamika cien služieb zubných lekárov a sociálnych služieb.

Medziročná dynamika celkovej inflácie by sa mala v marci oproti februáru mierne zrýchliť, a to vplyvom očakávaného vývoja cien pohonných hmôt. Rovnako aj ceny služieb by sa na medziročnej báze mohli mierne zrýchliť.

Jana Kováčová
oddelenie komunikácie

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.