en en

Stanovisko k vývoju inflácie (Vývoj spotrebiteľských cien vo februári 2008)

Spotrebiteľské ceny, merané harmonizovaným indexom, sa vo februári 2008 na medziročnej báze zvýšili o 3,4% (v januári o 3,2%). Celková inflácia bez energií a nespracovaných potravín (jadrová inflácia) dosiahla medziročnú dynamiku 3,5% (v januári 3,2%). Spotrebiteľské ceny v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástli o 0,3%, pri medzimesačnom raste jadrovej inflácie o 0,3%. Priemerná medziročná miera inflácie za 12 mesiacov, od marca 2007 do februára 2008, zaznamenala 2,1%. V priemere od začiatku roka dosiahla inflácia 3,3%.

HICP inflácia dosiahla vo februári mierne vyššiu hodnotu v porovnaní s očakávaniami NBS v dôsledku mierne vyššieho, ako predpokladaného nárastu cien potravín a cien služieb. V rámci základnej štruktúry inflácie sa mierne zrýchlilo medziročné tempo rastu cien tovarov, ako aj dynamika cien služieb. V cenách tovarov zaznamenali ceny priemyselných tovarov mierne rýchlejší medziročný rast a zároveň došlo k ďalšiemu zrýchleniu dynamiky cien potravín. Vývoj cien priemyselných tovarov bol ovplyvnený spomalením medziročného poklesu cien priemyselných tovarov bez energií, ako aj zrýchlením medziročného tempa rastu cien energií. V rámci cien energií sa zrýchlil medziročný rast cien pohonných hmôt. Medziročná dynamika cien potravín sa zrýchlila, pri vyššom medziročnom raste cien spracovaných potravín a pri spomalení medziročného tempa rastu cien nespracovaných potravín. Vyššie ceny spracovaných potravín boli ovplyvnené vývojom cien mlieka a mliečnych produktov, tukov, olejov a alkoholických nápojov. Spomalenie dynamiky v cenách nespracovaných potravín bolo spôsobené ďalším prehĺbením medziročného poklesu cien zeleniny. Ceny služieb sa na medziročnej báze mierne zvýšili, keď v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla predovšetkým dynamika cien služieb spojených s dopravou a so zimnou turistickou sezónou. Vzrástli aj ceny reštauračných služieb. Medziročná dynamika celkovej inflácie by sa mala v marci 2008 oproti februáru 2008 mierne zrýchliť predovšetkým vplyvom oznámeného nárastu cien tepla.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.