en en

Stanovisko k vývoju inflácie

Vývoj spotrebiteľských cien v novembri 2008

Spotrebiteľské ceny, merané harmonizovaným indexom, sa v novembri 2008 na medziročnej báze zvýšili o 3,9% (v októbri 4,2%). Celková inflácia bez energií a nespracovaných potravín (jadrová inflácia) dosiahla medziročnú dynamiku 4,0% (v októbri 4,1%). Priemerná medziročná miera inflácie za 12 mesiacov, od decembra 2007 do novembra 2008, zaznamenala 3,8%. V priemere od začiatku roka dosiahla inflácia 4,0%. HICP inflácia v novembri zaznamenala vyššiu hodnotu, ako boli očakávania NBS, predovšetkým v dôsledku výraznej dynamiky cien tepla a služieb spojených s dopravou (SAD a MHD).

V decembri by malo pokračovať spomaľovanie medziročnej dynamiky inflácie oproti novembru 2008, predovšetkým pokračujúcim vplyvom bázického efektu v cenách potravín, reštaurácií a ďalším poklesom cien pohonných hmôt v dôsledku vývoja cien ropy na svetových trhoch. V decembri by mal naďalej pokračovať rast cien cigariet a tepla.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.