en en

Stanovisko Národnej banky Slovenska k informáciám spoločnosti

Národná banka Slovenska bola informovaná zo strany klientov spoločnosti Prvá česko-slovenská poisťovňa Rapid, a.s. o liste, ktorý uvedená spoločnosť zaslala svojim klientom, a ktorý sa týka prepočtu a zvýšenia poistného.

Poisťovňa v liste uvádza: „Prvá česko-slovenská poisťovňa Rapid, a.s. obdržala vo februári 2008 od Národnej banky Slovenska, právneho nástupcu Ministerstva financií SR v oblasti dohľadu nad finančným trhom, list, ktorým uložila poisťovni prepočítať produkt UDP-K a tým zvýšiť Vaše poistné od začiatku tak, aby bolo možné poistno-matematicky zachovať Vaše poistné sumy. Z uvedeného vyplýva, že zvyšovanie Vášho poistného, resp. jeho spätné prepočítanie, nezapríčinila poisťovňa, ale nesprávny postup štátnych orgánov.“

Národná banka Slovenska v tejto súvislosti upozorňuje, že takéto tvrdenia poisťovne, ktoré sa týkajú NBS a MF SR sú nepravdivé a zavádzajúce.

Národná banka Slovenska odporúča občanom, aby si pri uzatváraní alebo akýchkoľvek zmenách produktov finančných inštitúcií vždy dôkladne preštudovali všetky dokumenty, ktoré sú súčasťou zmluvného vzťahu a zvážili ich akceptáciu alebo odmietnutie

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.