en en

STANOVISKO NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA K SITUÁCII V DEXIA BANKE SLOVENSKO, A.S.

Zástupcovia Dexia Kommunalkredit, hlavného akcionára Dexia banky Slovensko (DBS), a.s. informovali Národnú banku Slovenska (NBS) o situácii, ktorá vznikla pri obchodovaní pre klientov banky. NBS aktívne spolupracuje s akcionármi banky aj s bankou samotnou pri riešení vzniknutej situácie.

Zástupcovia akcionára banky Dexia Kommunalkredit Bank Národnú banku Slovensku informovali o postupe pri riešení vzniknutej situácie, ktorým zabezpečia, že strata z obchodov významným spôsobom neovplyvní hospodárenie Dexia banky, Slovensko, a.s. V súčasnosti NBS preveruje obchody realizované Dexia bankou Slovensko, a.s. pre klientov banky, ako aj okolnosti, za ktorých boli obchody uzatvorené.

Na základe výsledkov preverovania vykoná príslušné opatrenia v súlade so zákonom.

Vzhľadom na pripravené kroky, o ktorých informoval NBS hlavný akcionár DBS, NBS považuje Dexia banku Slovensko, a.s. za stabilizovanú a nevidí žiadny dôvod na to, aby sa vkladatelia obávali o svoje vklady.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.