en en

Stanovisko NBS k medializovaným informáciám

Národná banka Slovenska k článku o údajnom luxuse, ktorý bol uverejnený dňa 21. februára 2017 v denníku Plus 1 deň pod dvomi názvami (Kráľovský luxus za naše a Doprial si kráľovský luxus) uvádza nasledovné:

K tvrdeniu, že „na zahraničné cesty lieta Makúch bežne 1. triedou“

Toto tvrdenie nie je pravdivé. Aj keď táto možnosť je v predpise od roku 2002, guvernér NBS Jozef Makúch cestovanie v 1. triede leteckej prepravy nikdy nevyužil.

K tvrdeniu, že pre ubytovanie a  stravné pri pracovných cestách „luxusné podmienky schválila NBS ešte v decembri 2014 ako pracovný predpis“ a „podpísaný pod ním je samotný Makúch“

Počas funkčného obdobia Jozefa Makúcha ako guvernéra NBS sa limity pre ubytovanie a limity zvýšenia stravného nikdy nemenili. Maximálne ceny ubytovania pri zahraničných pracovných cestách, vrátane výnimiek, platia od roku 2005 a percentá zvýšenia stravného platia od roku 1997.

Príslušný predpis o poskytovaní cestovných náhrad sa pravidelne upravuje v súlade so zmenami relevantných zákonov a vykonávacích predpisov, najmä zákona o cestovných náhradách.

Guvernér NBS prirodzene podpisuje aj predpisy o poskytovaní cestovných náhrad rovnako ako podpisuje aj všetky ostatné predpisy schválené príslušným orgánom NBS a vyžadujúce podpis štatutára.

K tvrdeniam o zahraničných pracovných cestách guvernéra

Zahraničné pracovné cesty guvernéra NBS schvaľuje Banková rada NBS, ako jej najvyšší orgán. Vychádza zo schváleného harmonogramu pracovných ciest všetkých členov bankovej rady. Tento harmonogram sa priebežne aktualizuje. To znamená, že v prípade guvernéra sa bankovou radou schvaľuje každá jedna konkrétna pracovná cesta.

V prípade účasti na náhlom novom alebo zmenenom pracovnom podujatí v zahraničí, guvernér môže uskutočniť pracovnú cestu trvajúcu do 48 hodín. Dodatočne je informovaná Banková rada NBS. K reálnemu využitiu tejto možnosti nedochádza.

Zahraničné pracovné cesty guvernéra a viceguvernéra NBS (vrátanie ubytovania, leteniek) sú upravené tak, aby bola zabezpečená flexibilita vzhľadom na operatívne zmeny v uskutočňovaných podujatiach.

K tvrdeniu, že „šéf NBS má nárok aj na exkluzívne ubytovanie“

Pri pravidelných služobných cestách na zasadnutie Rady guvernérov Európskej centrálnej banky je guvernér NBS ubytovaný v hoteli, ktorého ceny sa štandardne pohybujú v rámci limitu určeného pre zamestnancov. Výnimku tvoria rokovania Rady guvernérov ECB v exponovanom čase konania veľtrhov. Výnimkou sú aj cesty na rokovania, kedy cena závisí od organizátora podujatia, ktorý určí z pohľadu organizácie a bezpečnosti konkrétny hotel pre ubytovanie guvernérov. Toto NBS nevie objektívne ovplyvniť.

Z uvedených skutočností je zrejmé, že guvernér NBS si žiadny kráľovský luxus nedoprial.

Pri využívaní možností daných predpisov postupuje NBS zodpovedne a hospodárne.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.