en en

STANOVISKO NBS K PROBLÉMOM FINANČNEJ SKUPINY DEXIA

Zástupcovia Dexia banky Slovensko, a.s. dnes informovali predstaviteľov Národnej banky Slovenska (NBS) o vzniknutej situácii v nadnárodnej finančnej skupine Dexia a dcérskej spoločnosti Dexia Kommunalkredit Bank so sídlom vo Viedni. Podľa posledných informácií vlády Belgicka, Francúzska a  Luxemburska doplnili kapitál do nadnárodnej finančnej skupiny Dexia do potrebnej výšky s cieľom zabezpečiť dôveru účastníkov medzibankového trhu a  vkladateľov.

Národná banka Slovenska v tejto súvislosti považuje za potrebné uviesť, že Dexia banka Slovensko, a.s. pôsobí na Slovensku ako samostatný subjekt, ktorý disponuje dostatočným kapitálom a dostatkom likvidných prostriedkov. Jej záväzky a pohľadávky sú orientované najmä na Slovensko. NBS v  súčasnosti nevidí žiadny dôvod na to, aby sa vkladatelia obávali o svoje vklady.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.