en en

Stanovisko NBS k programovému vyhláseniu vlády

Programové vyhlásenie vlády SR prichádza v  zložitej ekonomickej situácii sprevádzanej neistotou ohľadom budúceho vývoja. Tieto okolnosti zintenzívňujú potrebu modernizovať našu ekonomiku, posilniť dlhodobú udržateľnosť verejných financií a fungovanie verejných inštitúcií.

Národná banka Slovenska zároveň víta snahu zefektívniť fungovanie dôchodkového systému, ako aj plán posilniť analytické kapacity vo verejnej správe, ich vplyv a fungovanie. Pre naplnenie strednodobých fiškálnych cieľov však bude potrebné podložiť ich konkrétnymi opatreniami, ktoré pôjdu nad rámec programového vyhlásenia vlády.

Pozitívne vnímame ambíciu venovať sa intenzívne zvyšovaniu finančnej gramotnosti, ktorú Národná banka Slovenska vníma ako nevyhnutnosť pre stabilitu a zdravie slovenského finančného sektora do budúcnosti.

Národná banka Slovenska rovnako podporuje zámer zmeniť nastavenie bankového odvodu a to tak, aby rešpektoval spoločné odporúčanie Národnej banky Slovenska a Európskej centrálnej banky. Teda zachovať primerané časové obmedzenie odvodu, čo ochráni slovenský bankový sektor pred nežiadúcimi rizikami a nestabilitou.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.