en en

Stanovisko NBS k rokovaniu Ministerstva financií a SBA

Aktuálne vstupujeme do obdobia, kedy sa pomerne veľká časť schválených odkladov dostane do štandardného režimu splácania. Korektná identifikácia úverového rizika bankami je preto veľmi dôležitá.

Mechanizmus odkladu splátok Národná banka Slovenska (NBS) dlhodobo považuje za jedno z najúčinnejších opatrení vo vzťahu k domácnostiam a malým a stredným podnikom počas pandémie COVID19. Iniciatívu SBA o ďalšom uplatňovaní tohto mechanizmu pre klientov vítame.

S navrhovaným riešením Slovenskej bankovej asociácie sme sa oboznámili. Je v súlade s pravidlami Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) a našimi očakávaniami, ktoré sme komunikovali koncom roka 2020.

Očakávame, že klientom ktorým bude schválený odklad podľa Lex Corona, nebudú banky vyznačovať do 31.3.2021 príznaky zhoršenia bonity do príslušných registrov. Tento prístup je aj v  súlade s usmerneniami EBA.

Klient má možnosť aj po ukončení odkladu splátok komunikovať s bankou a dohodnúť individuálne riešenie jeho finančnej situácie. Z 5% klientov, ktorí mali problém vrátiť sa k štandardnému splácaniu, má približne tri štvrtiny nastavenú individuálnu reštrukturalizáciu so svojou bankou a pokračujú v splácaní s novými podmienkami.

Banky dnes ukázali snahu pomôcť svojim klientom a to tak, že do 30. júna tohto roka môže klient požiadať o individuálne riešenie. Tieto prípady však musia byť v zmysle bankovej regulácie, ktorá je harmonizovaná na európskej úrovni, individuálne posúdené aby sa zabezpečila korektná identifikácia úverového rizika.

NBS odporúča klientom, ktorí sa dostali do ťažkej finančnej situácie, kontaktovať ich banku a hľadať riešenie na preklenutie tohto obdobia.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.