en en

Stanovisko NBS k tvrdeniam poisťovne Rapid o spore poisťovne Rapid proti ňou žalovanej Slovenskej republike

Oznámenie Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska (NBS) z tejto internetovej stránky odstránila a zneprístupnila pre verejnosť „Stanovisko NBS k tvrdeniam poisťovne Rapid Life o spore poisťovne Rapid proti ňou žalovanej Slovenskej republike“ zo dňa 28. 4. 2017, ktoré bolo reakciou na naďalej zverejnenú zaplatenú správu spoločnosti Rapid Life životná poisťovňa zo dňa 28. 4. 2017. Národná banka Slovenska toto odstránenie vykonala v dôsledku tzv. neodkladného opatrenia podľa vykonateľného (hoci neprávoplatného) uznesenia Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 23C/28/2017-68 z 31. 5. 2017, ktoré NBS považuje za neopodstatnené, nerovnoprávne a nedôvodné a proti ktorému NBS pripravuje a bezodkladne podá odvolanie.

Národná banka Slovenska
7. 6. 2017