en en

Stanovisko NBS k údajnému obvineniu dvoch manažérov NBS - aktualizované

Aktualizované 27. 2. 2019 (doplnené o rozhodnutia KS v Bratislave)

Dňa 25. februára 2019 Polícia Slovenskej republiky zverejnila na svojej facebookovej stránke a následne v médiách informáciu vyšetrovateľa o obvinení z údajného zneužitia právomocí dvomi manažérmi Národnej banky Slovenska (NBS). NBS k zverejneným informáciám vyšetrovateľa vydáva nasledovné stanovisko.

Nútená správa bola vyhlásená po splnení zákonných podmienok a zákonným spôsobom, predovšetkým pre závažné porušovanie práv klientov zo strany poisťovne Rapid life. Aj Krajský súd v Košiciach rozsudkom 14C/1/2016 zo 17.10.2018 rozhodol, že poisťovňa Rapid life používala voči spotrebiteľom neprijateľné zmluvné podmienky a nekalé obchodné praktiky, čím potvrdil závažné porušovanie práv klientov.

Vyhlásenie nútenej správy v poisťovni Rapid life bolo zákonné a dôvodné. Dôvody na vyhlásenie potvrdil dohľad NBS na mieste a nezávislý externý audit. Na základe dohľadu na mieste NBS v tejto veci podala aj sériu trestných oznámení. Súhlas NBS na vyhlásenie konkurzu bol taktiež zákonný a dôvodný, čo potvrdil aj Okresný súd Košice 1 právoplatným vyhlásením konkurzu na túto poisťovňu.

Tvrdenie o úmyselnom trestnom konaní dvoch manažérov považuje NBS za absurdné. NBS dosiaľ nedostala uznesenie vyšetrovateľa a nie je oboznámená s jeho tvrdeniami o údajnom protiprávnom konaní. Nikto z NBS nebol v tejto veci vyšetrovateľom vypočutý. NBS požiada o stanovisko k medializovaným informáciám príslušné orgány a podnikne v tejto veci ďalšie potrebné kroky.

Je zarážajúce, že k obvineniu osôb, ktoré svojou systematickou činnosťou v poisťovni Rapid life poškodili takmer 15 000 klientov o viac ako 20 miliónov eur, zatiaľ nedošlo, hoci prvé trestné oznámenie podala NBS už pred takmer dvoma rokmi. Vzniká tak dojem, že osoby, ktoré poškodili približne 15 000 klientov, majú zvláštny druh beztrestnosti pod ochranou niektorých predstaviteľov orgánov činných v trestnom konaní.

Naopak, namiesto pravdepodobných páchateľov sú stíhaní a obviňovaní pracovníci Národnej banky Slovenska. Dochádza tak k pokračovaniu nátlaku na pracovníkov Národnej banky Slovenska. NBS už na to v minulosti viackrát upozorňovala prokuratúru a aj iné orgány činné v trestnom konaní.

Vzhľadom na zvláštny priebeh konkurzu na poisťovňu Rapid life, ktorý nenapreduje, a vzhľadom na existenciu vážnych pochybností o prieťahoch a zákonnosti jeho priebehu, podáva Národná banka Slovenska v tejto veci trestné oznámenie.

Rozhodnutia orgánov verejnej správy, vrátane rozhodnutí NBS, sú príslušné preskúmavať podľa čl. 46 Ústavy SR civilné súdy, nie orgány činné v trestnom konaní. To isté platí aj pre rozhodnutia NBS, ktoré sa týkajú poisťovne Rapid life.

Národná banka Slovenska bude, pre nekorektný postup niektorých predstaviteľov orgánov činných v trestnom konaní, zverejňovať podania a zistenia týkajúce sa spoločnosti Rapid life.

Rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach 14C/1/2016 zo dňa 17. 10. 2018

Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave 5Co/383/2016-492 zo dňa 30. 1. 2018

Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave 7Co/393/2015-276 zo dňa 25. 4. 2018

Zoznam oznámení NBS o trestných podozreniach súvisiacich so spoločnosťou Rapid life.

1. Oznámenie skutočností nasvedčujúcich uskutočneniu neobvyklej obchodnej operácie. (r. 2008)

2. Podozrenie zo spáchania trestného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie. (r. 2008)

3. Oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu poškodzovania veriteľa týkajúce sa predaja budovy poisťovne Rapid life spriaznenej osobe, ktorou je spoločnosť AB REAL, s.r.o., Košice, za kúpnu cenu nezodpovedajúcu skutočnej hodnote budovy. (apríl 2017)

4. Oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu ohovárania voči Rapid life. (jún 2017)

5. Oznámenie o podozrení zo spáchania trestnej činnosti v súvislosti s listom obviňujúcim Národnú banku Slovenska zo „zločinného konania“. (august 2017)

6. Oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie. (august 2017)

7. Doplnenie oznámenia o podozrení zo spáchania trestného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie zo dňa 14.8.2017. Národná banka Slovenska dopĺňa oznámenie z bodu 6. o porovnanie so správou nezávislého externého audítora. (október 2017)

8. Doplnenie oznámenia o podozrení zo spáchania trestného činu poškodzovania veriteľa z apríla 2017. (december 2017)

9. Oznámenie o podozrení zo spáchania viacerých trestných činov. (január 2018)

Národná banka Slovenska

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.