en en

Stanovisko NBS k vyhláseniu spoločnosti Rapid Life

Oznámenie Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska (NBS) z tejto internetovej stránky odstránila a zneprístupnila pre verejnosť „Stanovisko NBS k vyhláseniu spoločnosti Rapid Life“ zo dňa 20. 4. 2017, ktoré bolo reakciou na naďalej zverejnené vyhlásenie spoločnosti Rapid Life životná poisťovňa zo dňa 20. 4. 2017. Národná banka Slovenska toto odstránenie vykonala v dôsledku tzv. neodkladného opatrenia podľa vykonateľného (hoci neprávoplatného) uznesenia Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 23C/28/2017-68 z 31. 5. 2017, ktoré NBS považuje za neopodstatnené, nerovnoprávne a nedôvodné a proti ktorému NBS pripravuje a bezodkladne podá odvolanie.

Národná banka Slovenska
7. 6. 2017