en en

Stanovisko Rady guvernérov ECB k vymenovaniu viceprezidenta ECB

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) na svojom dnešnom zasadaní prijala stanovisko k odporúčaniu Rady Európskej únie o vymenovaní viceprezidenta ECB.

Voči navrhovanému kandidátovi, ktorým je Vítor Constâncio, uznávaný a skúsený odborník v menovej a bankovej oblasti, ako sa vyžaduje v článku 283 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, nemá Rada guvernérov žiadne námietky.

Nového viceprezidenta ECB vymenuje Európska rada na základe stanoviska Rady guvernérov a stanoviska Európskeho parlamentu.

Stanovisko Rady guvernérov, ktoré bude v krátkom čase zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, je k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ na internetovej stránke ECB.

Zdroj ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.