en en

Štartuje druhý ročník súťaže pre študentov Generácia €uro

Dňa 1. novembra 2012 bol otvorený druhý ročník súťaže Generácia €uro, určenej pre študentov stredných škôl v eurozóne. Súťaž je spoločnou iniciatívou Európskej centrálnej banky (ECB) a národných centrálnych bánk jedenástich krajín eurozóny (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Deutsche Bundesbank, Banco de España, Central Bank of Ireland, Banca d’Italia, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banco de Portugal, Banka Slovenije, Národnej banky Slovenska a Suomen Pankki/Finlands Bank) a bude prebiehať v školskom roku 2012/2013. Zúčastnené národné centrálne banky súťaž organizujú na národnej úrovni, zatiaľ čo ECB ju organizuje pre medzinárodné a európske školy.

Aj tentoraz je súťaž rozdelená na tri kolá. Prvé kolo, ktorým je online kvíz, sa skončí 30. novembra 2012. V druhom kole bude úlohou postupujúcich tímov v priebehu februára 2013 predložiť esej s odôvodnením marcového rozhodnutia Rady guvernérov ECB o výške úrokových sadzieb. Do tretieho kola sa dostane päť najlepších tímov z každej krajiny, ako aj päť najlepších tímov z medzinárodných a európskych škôl. Ich poslednou úlohou bude predniesť prezentáciu o aprílovom rozhodnutí o výške úrokových sadzieb. Finálne odovzdávanie cien na európskej úrovni sa uskutoční 17. a 18. apríla 2013 vo Frankfurte nad Mohanom v budove ECB.

Prvý ročník súťaže pre študentov Generácia €uro, ktorý sa skončil 20. júna 2012, bol veľkým úspechom. Podľa slov zúčastnených študentov išlo o súťaž s vysokým vzdelávacím potenciálom, ktorá bola zároveň motiváciou a prínosom k ich ďalšiemu štúdiu. Učitelia, ktorých úlohou bolo viesť tímy v jednotlivých kolách, ju vyhodnotili ako užitočný a praktický spôsob, ako si rozšíriť vedomosti z oblasti makroekonómie a osvojiť si mnohé technické zručnosti.

Do druhého ročníka súťaže pre študentov Generácia €uro sa môžete zaregistrovať na stránke www.generationeuro.eu. Na tejto stránke nájdete aj ďalšie podrobnosti o súťaži, výsledky prvého ročníka súťaže a informácie o súvisiacich udalostiach. Prípadné otázky týkajúce sa súťaže môžete posielať na adresu generationeuro@ecb.europa.eu.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.