en en

Štatistika za eurozónu - nová grafická časť na internetovej stránke NBS

Národná banka Slovenska rozšírila zverejňované štatistické údaje za eurozónu a jej jednotlivé krajiny o novú, grafickú časť.

Grafické zobrazenie umožní odborníkom i laickej verejnosti ucelenejší pohľad na štatistické údaje, ktoré sú doteraz publikované len v tabuľkách. Údaje za jednotlivé krajiny sú navzájom porovnateľné.

V grafickom module si používateľ sám definuje rôzne pohľady. Údaje z vybraných štatistík možno sledovať podľa krajiny, položky a z časového hľadiska a z tabuľkovej časti sa dajú exportovať do formátu CSV, XML a PDF.

Údaje sú na internetovej stránke aktualizované denne.

Viac: https://nbs.sk/statisticke-udaje/financne-trhy/cenne-papiere/statistika-za-eurozonu

Náhľad grafov štatistiky za eurozónu

tlačové a edičné oddelenie NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.