en en

Stav slovenského bankového sektora

Národná banka Slovenska víta komplexný súbor opatrení prijatý švajčiarskymi orgánmi s cieľom upokojiť situáciu a podniknúť potrebné kroky v záujme stability.

Európsky bankový sektor je odolný s vysokou úrovňou kapitálu a likvidity.

Slovenské banky patria k najstabilnejším a najodolnejším v rámci EÚ. Úroveň kapitálu dosahuje jednu z najvyšších úrovní za posledné roky. Podobne aj ziskovosť, likvidita a kvalita úverov dosahujú vysoké úrovne.

Na slovenské banky sa v rámci Jednotného mechanizmu dohľadu aplikujú všetky regulatórne požiadavky a podliehajú harmonizovanému dohľadovému prístupu ECB.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.