en en

Stratégia NBS na podporu finančnej gramotnosti

Národná banka Slovenska pripravila Stratégiu NBS na podporu finančnej gramotnosti a plánuje v budúcnosti ešte viac podporiť finančné vzdelávanie rôznymi aktivitami.

NBS si uvedomuje, že nízka finančná gramotnosť obyvateľov na Slovensku je častou príčinou problémov, do ktorých sa spotrebitelia dostanú, prípadne je dôvodom ich nespokojnosti s finančnou službou. Akákoľvek dôsledná regulácia nie je dostatočne účinná bez finančného vzdelávania.

Poslaním NBS je prispieť k podpore finančného vzdelávania na školách a čo najlepšie prepojiť verejné a súkromné aktivity v tejto oblasti. NBS sa zameria na vzdelávanie mládeže, žiakov ZŠ a SŠ a vzdelávanie dospelej populácie.

Platí, že čím sú obyvatelia finančne vzdelanejší, tým stabilnejší bude ekonomický a finančný systém. Lepšie a zároveň správne ekonomické rozhodovanie prinesie vyšší blahobyt spotrebiteľom a ich rodinám.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.