en en

Strednodobá predikcia P3Q-2020

Animácia k Strednodobej predikcii P3Q-2020

Záznam z TK

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.