en en

Stresové testovanie poisťovní

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) v roku 2018 uskutočnil stresové testovanie odolnosti poisťovní voči nepriaznivým situáciám na finančných trhoch.

Testovali sa nasledovné poistné scenáre:

  1. významné a náhle zvýšenie úrokových sadzieb kombinované s rastúcou infláciou poistných nárokov a nárastom rušenia poistných zmlúv klientmi;
  2. dlhodobo pretrvávajúce nízke úrokové sadzby kombinované s nárastom dlhovekosti klientov;
  3. viaceré prírodné katastrofy (búrky, zemetrasenie, záplavy) v Európe.

Slovenské poisťovne neboli do testovania zahrnuté priamo, ale prostredníctvom svojich materských spoločností. Do testovania bolo zapojených 42 poisťovacích skupín, čo predstavuje 75% trhové pokrytie v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru z pohľadu celkových konsolidovaných aktív.

Viac informácií nájdete na webovom sídle EIOPA.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.